BESTEKES! Vóór al de rest – we zijn er ons van bewust dat enkele hangende verhaallijnen een vervolg of een eind verdienen – eerst dit, in telegramstijl, want de tijd dringt: Zo dit al niet gebeurd zou zijn, noteer NU in je agenda: Datum: Zondag 26 juni Uur: 11h00 AM (stipt liefst) Plaats: EuropaHotel Gordunakaai, […]